Socialogsundhed job

Socialogsundhedsjobbet.dk henvender sig til alle nyuddannede såvel som erfarne personer indenfor de mange forskellige social- og sundhedsjobs. Siden indeholder ledige stillinger over hele landet, såsom socialrådgiver, læge, sygeplejerske, psykolog med flere. Socialogsundhedsjobbet.dk kan endvidere tilbyde underviserjobs indenfor social- og sundhedsbranchen. Endvidere er der jobs både i den private og den offentlige sektor, såvel som dag-, aften og natarbejde. Socialogsundhedsjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk, og Ofir.dk's samarbejdspartnere, og sitet giver dig mulighed for hurtigt at få et overblik over de ledige social- og sundhedsjobs.

Socialogsundhedsjobbet.dk ønsker dig held og lykke i din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERStærke Social og sundhedsassistenter til aften og nat søges.
OK-Hjemmet Arendse
Storkøbenhavn
Stærke Social og sundhedsassistenter til aften og nat søges.Vi søger 1 social og sundhedsassistent til aftenvagt og 1 social og sundhedsassistent til n Beboergruppen er bredt sammensat aldersmæssigt og mange er delvis selvhjulpne. Beboerne bor på en samlet etage.Vi tager udgangspunkt i at stedet er borgerens hjem og at her er en hjemlig atmosfære. Fokus er på den enkelte borgers behov og ressourcer.Vi lægger vægt på:- at du er aktiv og faglig velfunderet- er fleksibel, er mødestabil, ansvarsfuld og bevidst om egne kompetencer- kan samarbejde bredt og kommunikere med kolleger såvel som beboere og pårørende- at du formår at varetage alle plejemæssige opgaver hos den enkelte beboer- at du kan rumme mange forskellige personligheder og adfærd- at
Social- og sundhedsassistent med særlig ansvar til aftenvagt
DFS - Din Flexible Service ApS
Storkøbenhavn
DFS søger uddannet Social og Sundhedsassistent med særlig ansvar til aftenvagtVi er et velrenommeret hjemmeplejefirma med gode arbejdsforhold og god løn efter overenskomst med FOA.Som SSA med særlig ansvar kommer du blandt andet til at have fagligt ansvar og vil være togholder vedrørende dokumentation og kommunikation med borgere. Du vil være med til at levere kvalificeret og omsorgsfuld pleje i borgers eget hjem og skal arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang.Vi forventer af dig: At du er uddannet Social og SundhedsassistentAt du er faglig kompetentAt du kan arbejde selvstændig og er ansvarsbevistEr engageret, service mindet og loyalEr mødestabil og omstillingsparatHar kendskab til KMD Care og CSC og kan formulere dig skriftligt i forbindelse
Social- og sundhedsassistent til Bakkehuset
Botilbuddet Bakkehuset
Midtjylland, Østjylland
BakkehusetFuglemosevej 13 19, 8620 Kjellerup søger Social og sundhedsassistent. Social og sundhedsassistent søges til en 28 timers stilling fra 1. november 2016 eller snarest herefter. Arbejdstiderne er fortrinsvis i nat- og aftenarbejde. I stillingen varetages der løbende en dækning af medarbejders natarbejde og aftenarbejde i forbindelse med afvikling af ferie, afspadsering m.v. Derfor er der ingen fast grundplan. Arbejdsplanen vil være kendt varslet efter overenskomsten med 4 uger. Der er weekendarbejde og arbejdstiderne om nOm n Der foregår dog altid et samarbejde på tværs, alt efter borgernes aktuelle behov. Der er behov for faglig indsats i hele døgnet, hvor der også er en del sundhedsfaglige opgaver omkring borgerne om n I aftenarbejdet
SOSU assistent
Sengeafsnit R4
Østjylland
Afdeling for Retspsykiatri afsnit R4 , Aarhus Universitetshospital i Risskov søger en SOSU assistent 30-37 timer/uge fra den 1. november 2016 Afsnit R4 varetager langvarig, intensiv behandling, rehabilitering og udslusning af retspsykiatriske patienter. Patienterne er sindslidende med dom til behandling og dom til anbringelse. Patienternes psykiatriske diagnose vil således være kombineret med problemer med kriminalitet og ofte også misbrug.Behandlingen er baseret på miljøterapeutiske, kognitive og psykodynamiske principper, hvor kontaktpersonrelationen er en vigtig del af denne behandling. Indsatsen ift. de enkelte patienter varetages af tværfaglige teams, som i fællesskab er ansvarlig for behandlingen.Der arbejdes i blandede vagter samt hveranden
Sosu-assistent, Specialområde Hjerneskade, Svalevej
Svalevej Team 1-2
Østjylland
Boligerne Svalevej består af 6 teams og er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Til vores afdeling på Svalevej, Team 1 og 2, søger vi en social- og sundhedsassistent til ansættelse snarest Stillingen er på 35 timer om ugen, der arbejdes i dag- og aftentimerne og hver tredje weekend. Svalevej tilbyder: Et levende og spændende arbejdsmiljø med store faglige og personlige udfordringer. En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling. Engagerede og ansvarlige kollegaer med en bred
Aleris søger SSA og SSh til hjemmepleje i Glostrup, Rødovre og Albertslund
Aleris Omsorg A/S
Storkøbenhavn
Aleris søger SSA og SSH til hjemmepleje i Glostrup, Rødovre og Albertslund. Aleris Hjemmepleje i Glostrup, Rødovre og Albertslund vokser, - derfor søger vi nye kolleger, der brænder for at levere hjælp af høj kvalitet til borgerne i en virksomhed i vækst. Aleris Omsorg er en privat virksomhed, som arbejder inden for pleje, handicap, diagnostisk og behandling i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark består Aleris af Aleris-Hamlet Hospitaler og Aleris Omsorg. Aleris Omsorg driver plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræningscentre og handicapbotilbud og har ca. 600 medarbejdere i Danmark. I Aleris sætter vi det enkelte individ i centrum og skaber OMSORG, TRYGHED og TRIVSEL, for såvel borgere, pårørende og medarbejdere. Med udgangspunkt
Social- og sundhedsassistent søges til dagvagt i Distrikt Præstø
Distrikt Præstø
Sydsjælland inkl. Møn
Vi søger en social- og sundhedsassistent til udekørende dagvagt i Distrikt Præstø 32 timer ugentligt.Stillingen er ledig fra 1. december 2016, eller efter nærmere aftale.Distriktet er beliggende i og omkring Præstø, Jungshoved, Bårse og Lundby, distriktet hører under Vordingborg Kommune.Stillingen kræver, at du har et gyldigt kørekort og er villig til at bruge egen bil i jobbet.Da vi har et stigende antal borgere, der har brug for hjælp pga. hurtigere udskrivelser fra sygehuset med meget pleje, søger vi flere social- og sundhedsassistenter, der kan varetage social- og sundhedsassistent opgaver, herunder helhedsplejen omkring borgerne.Du vil indgå i et team med andre social- og sundhedsassistenter, hvor du har medindflydelse på planlægningen
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Plejeboligcenteret Ryholtgård
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Plejeboligcenteret Ryholtgård Plejeboligcenteret Ryholtgård søger en social- og sundhedsassistent i aftenvagt, 28 timer om ugen. Plejeboligcentret ligger på Østerbro og er renoveret i 2010. Plejehjemmet er indrettet med fire etager, der bor 16 borgere på hver af de tre etager og syv borgere i stueetagen. Plejehjemmet ligger tæt på Mindelunden og dejlige grønne områder. Vi er blandet medarbejderstab med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og ernæringsassistenter. Ryholtgård ligger godt placeret for offentlig transport og der er gratis parkeringspladser ved plejeboligcentret. Som medarbejder på Ryholtgård varetager du alsidige opgaver, som tager udgangspunkt
Social- og sundhedsassistenter til Ryholtgård
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Ryholtgård Plejeboligcenteret Ryholtgård søger to social- og sundhedsassistenter 32-37 timer om ugen i dagvagt. Plejeboligcentret ligger på Østerbro. Det er nyrenoveret i 2010. Plejehjemmet er indrettet med fire etager. Der bor 16 borgere på hver af de tre etager og syv borgere i stueetagen. Plejehjemmet ligger tæt på Mindelunden og dejlige grønne områder. Vi er blandet medarbejderstab, med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og ernæringsassistenter. Ryholtgård ligger godt placeret for offentlig transport og der er gratis p-pladser ved plejeboligcentret. Som medarbejder på Ryholtgård varetager du alsidige opgaver, som tager udgangspunkt i Sundheds og omsorgsforvaltningen
Social- og sundhedsassistenter
Distrikt 1
Fyn
Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Distrikt 1 søger 2 social- og sundhedsassistenter pr. 1. november 2016. 1 social- og sundhedsassistent 30 timer ugentlig, i blandede vagter, for nuværende med fortrinsvis dagvagt. 1 social- og sundhedsassistent 28 timer ugentlig, i blandede vagter, for nuværende med fortrinsvis aftenvagt. I Sundhed- og Omsorgsafdelingen, Distrikt 1 arbejder vi målrettet med visionen, at borgerne har et aktivt og selvbestemmende liv. Distrikt 1 er et stort landdistrikt, som dækker Ullerslev, Ørbæk og opland. Vi består af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og 2 sygeplejeklinikker. Distrikt 1 er opdelt i 2 grupper, som har lokaler i henholdsvis Ørbæk og Ullerslev. Hver gruppe består af 2 teams, hvor der er ansat social- og sundhedshjælpere,
Social- og sundhedsassistent til hjemmeplejen på Amager
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til hjemmeplejen på Amager Hjemmeplejen Amager er en stor organisation med ca.400 fastans Fremtidens kommunale hjemmepleje er midt i et paradigmeskifte, der handler om at se borgerens ressourcer og inddrage borgeren som en del af løsningen. Vi søger en social- og sundhedsassistent, der sammen med os vil styrke fagligheden i daggrupperne.Vi går gerne forrestHjemmeplejen er med i front, når det gælder forebyggelse, sundhedsfremme, faldforebyggelse, træning i eget hjem, kroniske og kritiske sygdomme, og vi er gode til at håndtere komplekse sundhedsproblemer.Vi er meget optaget af social- og sundhedsassistentens rolle som faglig ressourceperson i plejegrupperne, den enkelte medarbejder skal håndtere større krav som følge
Social- og Sundhedsassistenter
Ældre og Sundhed
Lolland & Falster
Er du god til at samarbejde, og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for som Social og Sundhedsassistent i ldre Sundhed.Vi søger straks Social- og Sundhedsassistenter til såvel faste som midlertidige stillinger i hele ldre og sundhed og til vores eget interne vikarkops.Timetal kan ønskes f.eks.32 timer / uge. Startdato og timetal aftales ved ansættelsessamtalen.Om osI ldre Sundhed tror vi på, at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed.Vi vægter
Social- og sundhedsassistenter i dagvagt til Allerød Hjemmepleje
Hjemmeplejen
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vi mangler flere, dygtige kollegaer i Allerød Hjemmepleje og søger derfor social og sundhedsassistenter.Vi ønsker social og sundhedsassistenter med lyst til at påtage sig praktikvejlederrollen for social og sundhedsassistentelever.Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Arbejdstiden er gennemsnitlig 32 timer pr. uge med vagt hver 3. weekend, primært dagvagt.Allerød Hjemmepleje er kendetegnet ved engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi har et godt arbejdsmiljø i en afvekslende og udfordrende hverdag. Vi arbejder i en ny organisation, hvor vi har fokus på tværfaglighed og samarbejde.Vi søger nye kollegaer, der: Har erfaring som social- og sundhedsassistent. Har gode samarbejdsevner i forhold til at arbejde sammen med andre faggrupper.
Social- og sundhedsassistenter til vores skønne område Indre By/Østerbro samt Christianshavn
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til vores skønne område Indre By/Østerbro samt Christianshavn Er du uddannet social- og sundhedsassistent, og har du lyst til at være med til at præge det nære sundhedsvæsen? Er du teamplayer, åben og kommunikativ, med et stærkt personligt og fagligt grundlag?Finder du værdi i at arbejde helhedsorienteret i forskellige psykosociale miljøer? Trives du i en travl hverdag, hvor du i tæt samarbejde med social- og sundhedshjælpere omkring helhedsplejen i borgernes hjem er med til at gøre en forskel? Ser du muligheder frem for begrænsninger, og er du forandrings parat?Så er det dig, vi søger.Tre til fire nye kolleger søges til Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i Servicelov i faste stillinger i dagvagt pr. 1. november 2016
Social- og sundhedsassistenter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Vikarkorps
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Vikarkorps Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Vikarkorps har travlt og søger social- og sundhedsassistenter til dag-, aften- og n Dit arbejdssted vil være i hjemmeplejen og på plejehjemmene i Københavns Kommune. Du er freelance ansat og har friheden til selv og ønske arbejdstid via rådighedsskemaer. Vikarkorpset søger social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen og plejehjemmene i diverse tidsrum Dagvagter i tidsrummet 07.00-16.00 - vikarer der ønsker at arbejde i dagtimerne både hverdage og weekender, både til plejehjem og til hjemmepleje. Aftenvagter i tidsrummet 13.00-24.00 - vikarer der ønsker at arbejde i hjemmeplejen med og uden kørekort. N00-08.00. Vi lægger vægt
Social- og sundhedsassistenter til Vanløse, Brønshøj & Husum Hjemmepleje (vikariater)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Vanløse, Brønshøj & Husum Hjemmepleje (vikariater) Vi bidrager til et godt og trygt ældreliv vil du være med?Vanløse, Brønshøj Husum hjemmepleje søger dygtige social- og sundhedsassistenter i vikariater.I vores hjemmepleje er vi til for vores borgere. Vi mener det, når vi siger, vi er en arbejdsplads med høje mål og forventninger.Vi bryster os af at være en I grupperne har vi fokus på at kerneopgaven ændrer sig hele tiden hvilket gør, at vi skal være omstillingsparate og fleksible. For at blive Danmarks bedste hjemmepleje skal vi bruge Danmarks bedste medarbejdere, og vi har derfor brug for dig som:Kan svare ja til følgende Er uddannet social- og sundhedsassistent, meget gerne med erfaring fra hjemmeplejen
To Social- og sundhedsassistenter søges til team Symfonien 3, Distrikt Nord
Distrikt Nord
Sydsjælland inkl. Møn
Social- og sundhedsassistent i blandede vagter med overvejende aftenvagter med tiltrædelse 1. november 2016 eller snarest muligt. Stillingen er på 28 timer om ugen. Social og sundhedsassistent i blandede vagter med overvejende dagvagter med tiltrædelse 1. november 2016 eller snarest muligt. Stillingen er på 32 timer om ugen. Vi søger engagerede og fagligt kompetente social- og sundhedsassistenter, som vil indgå i et tværfagligt team. Som SSA spiller du en væsentlig rolle ved at sætte fokus på hverdagsrehabili tering understøttet af sundhedsfaglige indsatser. Vores kerneopgave er at fremme borgernes muligheder i at mestre egen tilværelse, hvor kerne ydelserne er personlig og praktisk hjælp, sygepleje, aktivitet, træning og kostproduktion. Det
Social- og sundhedsassistent til Plejeboligcentret Kærbo
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Plejeboligcentret Kærbo Plejeboligcentret Kærbo søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt 35 timer ugentligt med weekendarbejde hver 3 weekend.Plejeboligcentret ligger i hjertet af Østerbro tæt på Nordhavn station og Østerbrogade, i Lokalområde Indre By/Østerbro.Plejeboligcentret er indrettet som etagebyggeri med 7 etager. Her bor 54 beboere. Fordelt på to afdelinger.På Kærbo er beboeren i centrum, og vi arbejder med beboerdemokrati og beboerindflydelse for at skabe livsglæde og trivsel for den enkelte. Vi ser det som en vigtig opgave, at skabe sammenhæng og støtte beboeren i at leve det liv som han eller hun ønsker på Kærbo Vi ønsker os en social- og sundhedsassistent, som brænder for ældrepleje, og vil
Social- og sundhedsassistent til Afsnit H4, Kognitiv Klinik, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Midtjylland, Østjylland
En stilling som social- og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Afsnit H4, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. november 2016. Der er tale om en deltidsstilling på 30 timer pr. uge, og det vil være i fast aftenvagt. Om stillingenI afsnit H4 vil man som social- og sundhedsassistent indgå i det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte patient.Den særlige kompleksitet i neurosygeplejen kræver specifikke kompetencer hos social- og sundhedsassistenten. Forudsætninger for høj faglig kvalitet i neurosygeplejen er viden om hjernen, følger efter hjerneskade, kognitive funktionsforstyrrelser, neuropædagogik, samt psykiatri / psykologi. Omsorg og empati er væsentlige værdier for at kunne varetage sygeplejen på en
Social- og Sundhedsassistent til Team Bøgevænget (genopslag)
Team Bøgevænget
Lolland & Falster
Er du god til at samarbejde og kan du bevare det faglige overblik? Har du lyst til at være med i et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø? Så er det lige dig, vi har brug for som Social og Sundhedsassistent i ldre Sundhed. Vi søger lige nu en Social- og Sundhedsassistent til en fast stilling. Opstart efter aftale. Om osI ldre Sundhed tror vi på, at vi skaber værdi for borgerne gennem menneskelig indsigt, høj faglig ekspertise og ved at have borgeren i centrum. Vi arbejder derfor ud fra en rehabiliterende tilgang for at sikre, at borgeren støttes til højest mulig grad af selvhjulpenhed. Vi vægter den innovative tilgang til opgaveløsningen med stort fokus på patientsikkerhed i det daglige. Dette med udgangspunkt i retningslinjer i Den Danske
Social og Sundhedsassistent til ude kørende nattevagt, Næstved Kommune
Næstved Kommune
Sydsjælland inkl. Møn, Vestsjælland
Er du vores nye Social og Sundhedsassistent til ude kørende n Vi søger nemlig en Social og Sundhedsassistent som brænder for til at arbejde inden for ældreplejen. Du kommer til at arbejde sammen med rigtig mange dygtige og engagerede kolleger med hjertet og fagligheden på rette sted, og hvor vi har altid har fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi tilbyder god introduktion en arbejdsplads i forsat udvikling trivsel og arbejdsglæde tæt samarbejde med koordinerende Social og Sundhedsassistent i teamet Vi forventer, at du er fagligt dygtig og har gode referencer at du har gyldigt kørekort til personbil arbejder rehabiliterende med borgeren i centrum er god til at samarbejde har en høflig og venlig fremtoning ser forandring som et spændende vilkår kan
Social- og sundhedsassistent til barselsvikariat i G1
Geriatrisk Afdeling G
Østjylland
Har du lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde om udredning, behandling, pleje og træning af geriatriske patienter, så har vi stillingen.Vi søger en social- og sundhedsassistent til blandede vagter 37 t/uge pr. 1. november eller snarrest herefter.Afsnittet flytter til Palle Juul-Jensens Boulevard i foråret 2017. Vi forbereder os blandt andet ved at tilpasse den interne organisering af afsnittet til de nye lokaler og nye arbejdsgange.Du vil få en unik mulighed for at arbejde sammen med meget engageret personalegruppe, som ser frem til at arbejde med geriatri i nye rammer. Vores patienterEr ældre med flere samtidige sygdomme, nedsat funktionsevne og ofte komplekse sociale problemstillinger. Vi søger en social- og sundhedsassistent der
Social- og sundhedsassistent
Ringkøbing-Lem Hjemmepleje
Vestjylland
Ringkøbing-Lem Hjemmepleje Social- og sundhedsassistent Ringkøbing-Lem Hjemmepleje søger en social- og sundhedsassistent 30 timer ugentligt, pr. 01.12.2016 i dagvagt.Udkørsel fra Nørrdige 28, 6950 Ringkøbing (cykeldistrikt).Der arbejdes 5 weekender ud af 12. Vi tilbyder: god introduktion og oplæring faglige og personlige udfordringer et godt tværfagligt samarbejde gode kolleger og sparring en organisation i stadig udvikling Vi ønsker en medarbejder der: er uddannet social- og sundhedsassistent har lyst til udfordringer i et tværfagligt team har lyst til at arbejde med og udvikle kvaliteten i opgaverne og det faglige samarbejde er fleksibel og kreativ vil arbejde ud fra Ringkøbing-Skjern Kommunes værdigrundlag Yderligere oplysninger fås Ansøgningsfrist:
Plejecenter Lyngehus søger en social- og sundhedsassistent
Plejecenter Lyngehus
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Plejecenter Lyngehus søger en social- og sundhedsassistent. Arbejdstiden er på 32 timer om ugen i blandede dag- og aftenvagter samt hver 2. weekend. Vi ønsker stillingen besat pr. 1. oktober 2016 eller snarest derefter. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som: Ser muligheder i stedet for forandringer Har en rehabiliterende tankegang Kan lide at tage ansvar og gå i front Har være på medicinkursus. Plejecenter Lyngehus er et hyggeligt plejecenter i Lynge i Allerød Kommune med 39 permanente boliger og 3 boliger til borgere, som har brug for særlige sociale tilbud i kortere perioder. Plejecenter Lyngehus er en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder engageret med at skabe livskvalitet for beboerne. Vi vægter indflydelse på eget liv, respekt
Social- og sundhedsassistenter til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret Vil du være en del af det tværfaglige team på vores afdeling? Københavns Kommune ønsker at blive førende i Danmark indenfor kommunal rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade og indenfor almen rehabilitering. Hjerneskade og Rehabiliteringscentret har 52 almene og 30 neurologiske rehabiliteringspladser. Alle pladser er til midlertidigt døgnophold for borgere i alderen 18-99+ år. Centeret har desuden ambulant træning af neurologiske borgere. Vi modtager borgere til tværfaglig udredning, afklaring og iværksættelse af rehabilitering fra første dag her. Borgerne kommer især fra hospitalsindlæggelser med funktionsnedsættelser, hjernetraumer, infektion,
2 Social og Sundhedsassistenter til SCN Anholtvej
Handicap og Psykiatri
Nordjylland
2 Social og sundhedsassistenter søges til SCN Anholtvej (SenhjerneskadeCenter Nord).SCN Anholtvej er et botilbud til voksne mennesker med en erhvervet hjerneskade. Vores vigtigste formål er, at afsøge alle tænkelige muligheder for, at støtte den enkelte i retning af myndighed til selv at skabe en fremtid med indhold og mening. SCN søger 2 social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade eller andre handicaps. Stillingerne er på 35 timer pr. uge. Vi arbejder i skiftende vagter, og hver anden weekend.Den ene stilling er en afløserstilling, hvor du skal arbejde i flere teams, og afløse ved kursus, ferie, møder, sygdom og lign. I forhold til denne stilling, kan vi til samtalen drøfte, om du primært skal
Basissocial- og sundhedsassistent 37 timer ugentligt til Hørgården
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Basissocial- og sundhedsassistent 37 timer ugentligt til Hørgården Plejecentret Hørgårdens Team 1 søger en basissocial- og sundhedsassistent pr. 1. oktober 2016 eller snarest der efter. Stillingen er fortrinsvis i dagvagt og med weekendvagt hver 3. uge. Plejecentret Hørgården er en selvejende institution der har driftoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er en arbejdsplads i udvikling og er et hus med mange alsidige muligheder. Vi kan tilbyde en fleksibel arbejdsplads, gratis parkering, mulighed for deltagelse i styrketræning og anden motionsform, vi har fælles personale arrangementer og rigtigt gode kollegaer. Desuden er vi et profilplejecenter for oplevelser igennem sport og leg og er Københavns første senior idrætscenter. Vi kan tilbyde
Social- og sundhedsassistent søges til fast dagvagt
Social, Sundhed og Beskæftigelse
Syd- og Sønderjylland
SSA til fast stilling gerne med uddannelse eller interesse inden for demens og hygiejne søges i Hjemmeplejen Midt/Vest Social- og sundhedsassistent søges til fast dagvagt. Stillingen ønskes besat i Hjemmeplejen Midt/Vest pr. 01 11 2016 eller efter aftale. Stillingen er ledig i Nord gruppen og er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge. Hjemmeplejen oplever en stigning i opgaver med høj kompleksitet. Vi kan derfor tilbyde en stilling, hvor der er mulighed for faglig udvikling og stort ansvar, og hvor der er gode kolleger, som er klar til sparring, når du har brug for det. Grundet Varde Kommunes kompetenceprofil vil alle assistenter i Hjemmeplejen Midt/Vest kunne forvente på sigt at skulle dække to vagttyper i to vagtlag. Hjemmeplejen Midt/Vest har
Social- og sundhedsassistent
Munkebo og Demensområdet
Fyn
Vi har et ledigt vikariat til en faglig dygtig og kompetent Social- og Sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Munkebo pr. 1/11 2016.Vi søger en social- og sundhedsassistent på 30 t/ugentlig og med weekendvagt hver 2 weekend. Vikariatet er for perioden 1/10 2016 15/6 2017, evt. med mulighed for forlængelse.Gruppen, der består af 2 teams arbejder tæt sammen med hverdagsrehabiliterende terapeuter samt sygeplejersker. Vi arbejder ud fra den tværfaglige rehabiliterende tilgang ved alle borgere samt med at skabe det gode sammenhængende borgerforløb på et effektivt og kvalificeret niveau.Vi tilbyder: Kollegaer, der sætter gensidig sparring og vidensdeling meget højt. Kollegaer, der gerne vil opkvalificere vores tværfaglige indsat til gavn for borgerne
Social- og sundhedsassistent, Skovbo-centeret
Skovbo - Team Solglimt
Syd- og Sønderjylland
Demensafdelingen Solglimt, Skovbo-centeret søger en social- og sundhedsassistent. Solglimt er en demensafdeling med 20 beboere. Vi søger en social- og sundhedsassistent 30 timer pr. uge i en stilling, hvor der er overvejende dagvagter, men også nogle aftenvagter. Stillingen er planlagt med arbejde hver 3. weekend. På afdelingen arbejder vi ud fra beboernes individuelle behov og ønsker.Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang til den hjælp, vi yder, og vi sætter den gode hverdag for den enkelte beboer meget højt.Ligeledes har vi stor opmærksomhed på, at hverdagen indeholder meningsfulde aktiviteter, som er med til at skabe gode og trygge rammer for beboerne. Stillingen kræver, at du har erfaring indenfor arbejdet og samværet med demente
Social- og sundhedsassistent søges til Afdeling 1. sal
Roskilde Kommune - Plejecenter Trekroner
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Plejecenter Trekroner søger social- og sundhedsassistent på 1. sal til blandede vagter med weekend vagt hver 2. weekend. Plejecenter Trekroner er et nybygget og moderne plejecenter med tre afdelinger. På hver afdeling er der 30 lejligheder fordelt i to bomiljøer med 15 lejligheder i hvert. Det er et tværfagligt arbejdsmiljø med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeut. Vi lægger stor vægt på Roskilde Kommunes fokus I Roskilde Kommune har vi fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomstegn. Vi arbejder målrettet for at forebygge indlæggelser. Vi har flere projekter i gang, som skal højne kvaliteten, bl.a. inkontinens, bevægelse og aktivitet, demens og palliation mv. Herudover arbejder
Social- og sundhedsassistent til De gamles Hjem
Assens Kommune - Plejecenter De gamles Hjem
Fyn
Har du lyst til og interesse for at yde og udvikle en sygepleje af høj kvalitet til vores beboere? Er du åben og imødekommende, og vil du indgå i et godt kollegialt fællesskab, som vægter åbenhed og ærlighed i dagligdagen? Så er du måske vores nye kollega. De gamles Hjem i Glamsbjerg søger en social- og sundhedsassistent pr. 1. november 2016. Stilling er på 30 timer ugentligt og indeholder dagvagter, aftenvagter og weekendarbejde. Hvem er vi De gamles Hjem er et hus med mange traditioner, og vi har en dejlig varm atmosfære. Hjemmet har plads til 25 beboer. Til dagligt er vi delt i 3 grupper/team, hvilket giver et godt rum for nærhed og individuel pleje. Vi har fleksible arbejdstider, og vi har stor indbyrdes kollegial omsorg. Vi vægter et højt
Social- og sundhedsassistent
Områdecenter Lystoftebakken
Storkøbenhavn
Områdecenter LystoftebakkenCaroline Amalievej 1302800 Kgs. Lyngby Lystoftebakken søger social- og sundhedsassistenter til henholdsvis dag og aftenvagt Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2016. Områdecenter Lystoftebakken er en selvejende institution under OK-Fonden. Institutionen er delt op med henholdsvis 61 plejehjemspladser og 63 beskyttede boliger. Vi søger en social- og sundhedsassistent 5 + 2 med mødetid kl. 15.00 - 23.00 til en aftenvagtsstilling på Carolinegangen på plejehjemmet.Vi arbejder ud fra OK-Fondens vision om, at livet skal leves - hele livet. Vi arbejder derfor også med beboeren i centrum og med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og behov for pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. Vi ønsker en kultur,
Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til Hjortespring (aftenvagt)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til Hjortespring (aftenvagt) Omsorgscentret Hjortespring søger erfaren sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til aftenvagt. Stillingen er på 28 timer i gennemsnit med arbejde 56 timer i ulige uger. Tiltrædelse er den 1. december 2016 eller efter aftale.Om osOmsorgscentret Hjortespring i Herlev er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Hjortespring er der i alt 140 plejeboliger. Vi er 120 medarbejdere ansat.Vi forventer af dig, at du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent og har autorisation som dette Har erfaring med medicinhåndtering og skriftlig dokumentation har flere års erfaring fra plejehjem er en god og samarbejdsvillig
Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejecenter Nord (nattevagt og aftenvagt)
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejecenter Nord (n Har du lyst at arbejde med en blanding af planlagt og akut sygepleje, så er det dig, vi søger. Vi oplever en stigning i kompleksiteten, da borgerne hurtigere bliver udskrevet, så vi har mange spændende opstarts forløb, samtidig med at vi yder sygepleje til faste borgere og passer nødkald. Målgruppen er primært borgere under 65 år, med stort fokus på somatiske problemstillinger, men med blik for relationsarbejdets værdi i samarbejdet hos de borgere, der har psykiske lidelser, og det sociale hos borgere med mestringsproblemer i dagligdagen. Om dig Du er uddannet social og sundhedsassistent, stolt af din faglighed og med min. to års somatisk erfaring Har du også psykiatri erfaring er
Social- og sundhedsassistenter til Rosenborgcentret
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Rosenborgcentret Rosenborgcentret i Indre by søger sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet personale.Vi søger en dygtig social- og sundhedsassistent eller en pædagogisk assistent til en fast stilling, fortrinsvis i dagvagt, 32 timer ugentligt og med vagt hver 3. weekend. Arbejdstiden ligger mellem kl. 07-21.00. Der er politisk fokus på beboernes livskvalitet i deres vågne timer. Derfor indeholder stillingen enkelte mellemvagter fra kl. 13-21.00, som en del af regeringens værdighedsmilliard til plejecentre. Ansøgere med socialpædagogiske kompetencer foretrækkes idet, der lægges op til et aktivitetsfokus i disse mellemvagter.Vi søger også afløsere med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til afløsning i
Social- og sundhedsassistent søges til Slotsgården
Sundhedscenter Horsens
Midtjylland
Social- og sundhedsassistent søges til Slotsgården Sundhedscenter Horsens søger en social- og sundhedsassistent på 32 timer om ugen i blandede vagter. Stillingen ønskes besat fra den 1.december 2016 eller efter aftale. Slotsgården er et bosted med 16 pladser til mennesker med svær demens og mennesker med frontotemporal demens. 4 af pladserne anvendes til udredning og vurdering samt aflastnings-pladser. Slotsgården er nyrenoveret med udenoms arealer med masser af sansestimuli. Der arbejdes ud fra den sundhedsfremmende, socialpædagogiske, neuropædagogiske og sygeplejefaglige tilgang. Vi søger en: som har basisviden, sygdomskendskab, medicinsk kompetence og en sundhedsfremmende omsorgstankegang og tilgang. der kan anvende den socialpædagogiske
Social- og sundhedsassistent til Plejecentret Aftensol
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Plejecentret Aftensol Vi søger en social- og sundhedsassistent til dagvagt 35 timer ugentligt. Stillingen er ledig pr. 1. oktober 2016 og ønskes besat hurtigst muligt. Frelsens Hærs plejecenter er et hyggeligt hus med 43 beboere fordelt på fem etager. Plejecentret har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og er placeret i Lundtoftegade på Nørrebro.Vi arbejder ud fra "omsorg for det hele menneske". Vores værdier hviler på et kristent grundlag, hvor ans Vi forventer, at du er fagligt dygtig kan samarbejde og arbejde struktureret vil være en aktiv del af livet på Aftensol kan dokumentere er ansvarsbevidst og fleksibel holder af at samarbejde med ældre mennesker, og ser det som en udfordring at hjælpe dem til
Social- og sundhedsassistent til Haandværkerforeningens Plejehjem (barselsvikariat)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Haandværkerforeningens Plejehjem (barselsvikariat) Brænder du for arbejde med ældre? Er du fagligt dygtig? Vi søger en uddannet social- og sundhedsassistent 30 timer ugentlig pr. 15. november 2016 eller snarest derefter, til en af vores plejeafdelinger. Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge i dagtimerne, men der vil også være enkelte planlagte månedlige aftenvagter i tidsrummet kl. 12-21.00 og vagt hver 3. weekend.Vi søger en fagligt dygtig medarbejder, der brænder for at sikre vores ældre et værdigt ældreliv, hvor deres medbestemmelse, integritet og ret til at være aktive hele livet respekteres. Der udover skal du være fleksibel, serviceminded og have lyst til at arbejde tværfagligt med resten af husets personale
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til hyggeligt plejehjem - Damsøgaard Plejehjem
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til hyggeligt plejehjem - Damsøgaard Plejehjem Vil du være med til at skabe sommerhusstemning i hverdagen på Plejehjemmet Damsøgaard, så se herVi søger en social- og sundhedsassistent, der ønsker at være med til skabe de bedste vilkår for beboerne. Vi ønsker at ansætte en assistent, der ser det som sin vigtigste opgave at medvirke til at skabe rammer, der inddrager beboerne i de daglige aktiviteter, og dermed er med til fastholde en værdig tilværelse. Damsøgaard er et hyggeligt plejehjem med 36 beboere. Det huser endvidere også et aktivitetscenter. Se nærmere på vores hjemmeside http://www.damsoegaard.dk/Stillingen er på 28 timer om ugen fordelt på 7-7.Der er fire på arbejde om aftenen fordelt på to
Social- og sundhedsassistent til midlertidige pladser på Stensvang
Midlertidige opholdspladser Stensvang
Syd- og Sønderjylland
Vi leder efter dig, der vil gøre en faglig forskel for vore svært demente beboere Om jobbetAnsættelsen er på 30 timer pr uge i blandede vagter dag og aften med vagt hver 2. weekend.Vi søger en social- og sundhedsassistent, gerne med erfaring indenfor demens, til at indgå i vort flerfaglige team. Teamet omkring beboerne består af social- og sundhedsassistenter og pædagoger, 1 fysioterapeut og 1 sygeplejerske.Der er tæt samarbejde med den enkelte beboers demenskonsulent, musikterapeut og demensfaglige psykolog. Disse deltager i borgerkonferencen, hvor pleje, behandling og pædagogiske tilgange evalueres. Der er fast gruppesupervision.Den daglige normering er flydende således, at der altid er mindst to personer på job selv ved meget få beboere.
Social- og sundhedsassistent til Bostedet Verahus
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Bostedet Verahus Er du nBostedet Verahus søger pr.1 december 2016 eller efter aftale, en social- og sundhedsassistent til en ansvarshavende nHvem er viVerahus er et botilbud efter servicelovens 108, der rummer 39 beboere alle toværelsers. Vi er en del af centerfællesskabet med Lions Kollegiet under Center For Erhvervet Hjerneskade.Verahus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er et døgntilbud efter servicelovens 108 og her bor 39 beboere med sen hjerneskader i alderen fra 33 år og opefter. Vi er ca. 50 fuldtidsans Se mere på vores hjemmeside www.lions-kollegiet.dkDin profilDu skal være opsøgende, engageret og være med til at skabe et højt fagligt niveau i afdelingerne.Vi
Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Hovergården
Plejecenter Hovergården
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Om jobbetVi søger en social og sundhedsassistent, der i tæt samarbejde med beboere, pårørende og kolleger vil være med til at løse de opgaver, der kommer, så beboerne har en hverdag, hvor livet leves . Stillingen er på 30,5 timer ugentlig i 3 3 modellen, dvs. 3 dage på arbejde og 3 dage fri. Tiltrædelse 1.december 2016 eller efter aftale Vi forventer af dig Du skal være uddannet social- og sundhedsassistent og må gerne have erfaring inden dette arbejdsområde. Du har en anerkendende tilgang til beboere, pårørende og kolleger Du har høj faglighed og sætter beboeren i centrum i et tværfagligt samarbejde Du har gode kommunikations og samarbejdsevner Du kan lide at have travlt med mange bolde i luften og stadigvæk have et smil i din væremåde. Vi
Social- og sundhedsassistent
Enghaven, distrikt 1+2
Syd- og Sønderjylland
Social og sundhedsassistent til Plejecenter Enghaven, Rødding.Ansættelse pr. 1.december 2016 eventuelt før.Vi søger: En Social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 28 timer i aftenvagt fra den 1. december 2016. eventuelt før. Vi kan tilbyde: faglige og personlige udviklingsmuligheder et afvekslende og meningsfuldt arbejde et godt arbejdsmiljø, med sparring fra kollegaer fleksible og engagerede kollegaer samt et godt fællesskab en grundig introduktion, ud fra udarbejdet introduktionsmateriale. Vi vægter at du: kan arbejde både selvstændigt og i teams med borgeren som aktiv medspiller at du kan planlægge plejen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af virkeligheden er psykisk robust og kan bevare overblikket i konfliktfyldte
Social- og sundhedsassistent primært til dagvagter på Plejecenter Fjordvang
Plejecentret Fjordvang
Nordjylland, Østjylland
Mariagerfjord Kommunes ldreområde Distrikt 2 søger pr. 1.november eller snarest muligt 1 social- og sundhedsassistent på 30 timer pr. uge - primært til dagvagter på Fjordvang.Vi tilbyder: Fjordvang som er et plejecenter med 34 beboer pt. under ombygning Et godt samarbejde med social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter som kolleger Samarbejde og fællesskab om, at varetage opgaverne sammen med beboere Mulighed for at være en del af et stærkt team, hvor der arbejdes med fælles faglige kompetencer, prioritering, indsats og planlægning Tæt kontakt, og dialog med kolleger i hele huset Et distrikt med 3 plejecentre og et frit valgs område i Hobro/Mariager /AssensVi forventer: Du er et fagligt fyrtårn med lyst og energi til, at indgå
Social- og sundhedsassistent til Rehabiliteringscenter Emdrup (nat)
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Rehabiliteringscenter Emdrup (nat) Rehabiliteringscenter Emdrup søger lige nu en fagligt ambitiøs og motiveret social- og sundhedsassistent, der arbejder helhedsorienteret med både hjerne og hjerte.Vi søger en ny kollega, som brænder for at gøre en forskel om n Du kan forvente faglige udfordringer hos borgere med komplekse problemstillinger et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, godt samarbejde og et stærkt fællesskab også med ledelsen en arbejdsplads i udvikling med fokus på faglighed og kvalitet et meningsfuldt job, hvor du vil gøre en forskel tydelige arbejdsgange og ansvarsfordeling ud fra Københavns Kommunes indsatskatalog for sygepleje. Rehabilitering Emdrup er en af tre afdelinger i Rehabiliteringscenter
Social- og sundhedsassistent primært til nattevagt
Geriatrisk Afdeling G
Østjylland
Med tiltrædelse 1. november 2016 eller efter aftale, søger vi en social og sundhedsassistent til en 30 timers stilling i fast n weekend. Der er tale om en kombinationsstilling med 5 n Afsnit G2 er et afsnit med plads til 16 patienter. Der modtages primært apopleksipatienter og ortopædkirurgiske patienter fra sygehusets akutte afsnit.Geriatrisk afd. flytter til nye rammer i Skejby marts 2017. Arbejdet i G2 er i høj grad kendetegnet ved tværfaglighed. Plejepersonale udfører opgaver side om side med ergo- og fysioterapeuter. Man er hinandens sparringspartnere og har fælles tovholderfunktion i forhold til patientforløb. Terapeuter er ansat i afsnittet og er til stede fra 7.00 21.30 ugens 7 dage. Den daglige ledelse i afsnittet varetages af et ledelsesfællesskab
Social- og sundhedsassistent til Remstruplund Boligerne
Sundhed- og Omsorgsafdelingen
Midtjylland, Østjylland
Remstruplund Boligerne, Plejecentersektionen, Silkeborg Kommune søger hurtigst muligt social- og sundhedsassistent til et vikariat.Arbejdstiden er 34 timer pr. uge fortrinsvis i dagvagt med vagt hver 3. weekend.Remstruplund Boligerne har 26 lejligheder fordelt på 3 etager.Vi ønsker os, at du: er uddannet social- og sundhedsassistent er kompetent i forhold til sundhedsfaglige opgaver og kan varetage den sundhedsfaglige dokumentation på et højt niveau har stort fagligt overblik og kan arbejde selvstændigt har lyst til at indgå i et team, hvor samarbejde og tværfaglighed sættes højt til enhver tid mestrer dialog og udviser ordentlighed kan tage initiativ er rummelig, fleksibel og stabil tager elektronisk dokumentation som en selvfølge medvirker
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Allerød Hjemmepleje
Hjemmeplejen
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vi søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt i Team 1, i vores fantastiske Hjemmepleje.Stillingen er på 30 timer om ugen.Som social og sundhedsassistent arbejder du tæt sammen med både social- og sundhedshjælpere og assistenter, ligesom du er i tæt samarbejde med aftensygeplejersken.Vores arbejdsopgaver bliver mere og mere komplekse, så vi kan tilbyde en afvekslende og udfordrende hverdag.Vi er fleksible og hjælper hinanden med at løse opgaverne. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø og det er vigtigt for os, at der er tid til at løse både planlagte og akutte opgaver.Vi lægger stor vægt på et højt fagligt niveau, humor, dialog og forståelse for hinandens forskelligheder og kompetencer.For yderligere oplysninger Løn- og ansættelsesforhold:Ansættelsen
Social- og sundhedsassistent
Kastaniely Plejecenter
Vestsjælland
Forenede Care søger Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Kastaniely Plejecenter i Svinninge. Stillingen er på 28 timer ugentligt og kører 5/2. Plejecenter Kastaniely ligger naturskønt i Svinninge og

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra socialogsundhedsjobbet.dk

Vi har samlet alle Social- og sundhedsasistent job på denne jobportal, så du får det nemmere
Søger du arbejde som Social- og sundhedsasistent? Så er du kommet til det rette site. På socialogsundhedsjobbet.dk, er vi specialiserede i Social- og sundhedsasistent job.
1 klik og du har overblikket over alle Sunhedsassistent job
Ønsker du job som Sunhedsassistent? Så er du kommet til det rette sted. På socialogsundhedsjobbet.dk, er vi specialiserede i Sunhedsassistent job.
Sundhedsfagligmedarbejder er ikke bare et job, men en livsstil!
Søger du arbejde som Sundhedsfagligmedarbejder? Så er du kommet til det rette sted. På socialogsundhedsjobbet.dk, er vi specialiserede i Sundhedsfagligmedarbejder job.
Socialchef er ikke bare et job, men en livsstil!
Ønsker du job som Socialchef? Så er du kommet til det rette sted. På socialogsundhedsjobbet.dk, er vi specialister i Socialchef job.

Ofir banner